Chất phóng xạ S1 có chu kì bán rã T1, chất phóng xạ S2 có có chu kì bán rã T2. Biết T2 = 2T1. Sau khoảng thời gian t = T2 thì:

A. Chất S1 còn lại 1/4, chất S2 còn lại 1/2
B. Chất S1 còn lại 1/2, chất S2 còn lại 1/4
C. Chất S1 còn lại 1/4, chất S2 còn lại 1/4
D. Chất S1 còn lại 1/2, chất S2 còn lại 1/4
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...