Chất phóng xạ Radon (Rn 222) có khối lượng ban đầu là 1 mg. Sau 15,2 ngày thì độ phóng xạ của nó giảm 93,75%. Tính chu kỳ bán rã của Rn và độ phóng xạ H của lượng chất phóng xạ còn lại:

A.

T = 1,8 ngày; H = 3.1011Bq.

B.

T = 2,8 ngày; H = 3,6.1011Bq.

C.

T = 3,8 ngày; H = 3,6.1011Bq.

D.

T = 3,8 ngày; H = 3.1011Bq.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

T = 3,8 ngày; H = 3,6.1011Bq.

Ta có: . 100% = 6,25% = 0,0625 = 3,8 (ngày)

Độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ còn lại:

= .6,02.1023 = 3,6.1011 (Bq).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...