Chất phóng xạ pôlôni (Po) có chu kì bán rã T = 138 ngày. Một lượng  ban đầu m0, sau 276 ngày chỉ còn lại 12 (mg). Lượng Po ban đầu là:

A.

m0 = 36 mg.

B.

m0 = 24 mg.

C.

m0 = 60 mg.

D.

m0 = 48 mg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

m0 = 48 mg.

t = 276 (ngày) = 2.138 (ngày) = 2T.

mt = 12 (mg) =   m0 = 4.12 = 48 (mg).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...