Chất phóng xạ pôlôni (Po) có chu kì bán rã T = 138 ngày. Một lượng  ban đầu m0, sau 276 ngày chỉ còn lại 12 (mg). Lượng Po ban đầu là:

A.

m0 = 36 mg.

B.

m0 = 24 mg.

C.

m0 = 60 mg.

D.

m0 = 48 mg.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...