Chất phóng xạ pôlôni  có chu kì bán rã T = 138 ngày. Một lượng pôlôni ban đầu m0, sau 276 ngày chỉ còn lại 10 mg. Khối lượng pôlôni ban đầu m0 là:

A.

10 mg.

B.

20 mg.

C.

30 mg.

D.

40 mg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

40 mg.

Ta có .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...