Chất phóng xạ do Becquerel khám phá đầu tiên là:

A.

Radium.

B.

Catinium.

C.

Uranium.

D.

Thorium.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Uranium.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...