Chất phóng xạ  có chu kì bán rã T = 5,33 năm và khối lượng nguyên tử là 56,9u. Ban đầu có 500 (g) chất Co60. Sau bao nhiêu năm thì khối lượng chất phóng xạ còn lại 100 (g)? Chọn đáp án đúng:

A.

t = 12,38 năm.

B.

t = 8,75 năm.

C.

t = 10,5 năm.

D.

t = 15,24 năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

t = 12,38 năm.

Từ công thức: mt = 12,38 năm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...