Chất phóng xạ  có chu kì bán rã T = 5,33 năm và khối lượng nguyên tử là 56,9u. Ban đầu có 500 (g) chất Co60. Sau bao nhiêu năm thì khối lượng chất phóng xạ còn lại 100 (g)? Chọn đáp án đúng:

A.

t = 12,38 năm.

B.

t = 8,75 năm.

C.

t = 10,5 năm.

D.

t = 15,24 năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

t = 12,38 năm.

Từ công thức: mt = 12,38 năm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...