Chất phóng xạ  có chu kì bán rã T = 5,33 năm và khối lượng nguyên tử là 56,9u. Ban đầu có 500 (g) chất Co60. Khối lượng chất phóng xạ còn lại sau 16 năm là:

A.

m16 = 75,4 g.

B.

m16 = 58,6 g.

C.

m16 = 62,5 g.

D.

m16 = 69,1 g.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...