Chất phóng xạ  có chu kì bán rã T = 5,33 năm và khối lượng nguyên tử là 56,9u. Ban đầu có 500 (g) chất Co60. Khối lượng chất phóng xạ còn lại sau 16 năm là:

A.

m16 = 75,4 g.

B.

m16 = 58,6 g.

C.

m16 = 62,5 g.

D.

m16 = 69,1 g.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...