Chất phóng xạ  có chu kì  bán rã T = 5,33 năm và khối lượng nguyên tử là 56,9u. Ban đầu có 500 (g) chất Co60. Độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ nói trên sau 10 năm theo đơn vị Curi (Ci) là:

A.

Ht = 73600 Ci.

B.

Ht = 6250 Ci.

C.

Ht = 18.10Ci.

D.

Ht = 152.10Ci.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ht = 152.10Ci.

Dùng công thức độ phóng xạ:

Ht

Với T = 5,39 năm = 5,39.365.86400 (s).

Thay số vào ta có: Ht = 5,64 (Bq) = 152.103 (Ci) = 152 (KCi).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...