Chất phóng xạ có chu kì bán phân rã là 4,5 tỉ năm là:

A.

Cacbon 12.

B.

Cacbon 14.

C.

Urani 238.

D.

Urani 235.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...