Chất phóng xạ có chu kì bán phân rã là 4,5 tỉ năm là:

A.

Cacbon 12.

B.

Cacbon 14.

C.

Urani 238.

D.

Urani 235.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...