Chất phản ứng được với dung dịch NaOH

A.

Al2O3

B.

MgO

C.

KOH

D.

CuO

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...