Chất phản ứng được với dung dịch NaOH

A.

Al2O3

B.

MgO

C.

KOH

D.

CuO

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...