Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là:

A.

CH3-CH2-OH.

B.

CH3-CH2-CHO.

C.

CH3-CH2-COOH.

D.

CH3-CH(NH2)-CH3.

E.

4

F.

7

G.

6

H.

5

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...