Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC?

A.

CH2=CHCl.      

B.

CH2=CH2.        

C.

CHCl=CHCl.

D.

CH≡CH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CH2=CHCl.    

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...