Chất nào sau đây trong khí quyển không gây ra sự ăn mòn kim loại?

A.

O2.

B.

CO2.

C.

H2O.

D.

N2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

N2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...