Chất nào sau đây trong khí quyển không gây ra sự ăn mòn kim loại?

A.

O2.

B.

CO2.

C.

H2O.

D.

N2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

N2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...