Chất nào sau đây tác dụng với dd NaAlO2 sinh ra kết tủa

A.

khí CO2

B.

dd NaOH

C.

dd Na2CO3

D.

khí NH3

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...