Chất nào sau đây tác dụng với dd NaAlO2 sinh ra kết tủa

A.

khí CO2

B.

dd NaOH

C.

dd Na2CO3

D.

khí NH3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

lý thuyết

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...