Chất nào sau đây là nguyên liệu sản xuất tơ visco?

A.

Xenlulozơ.

B.

Caprolactam.

C.

Vinyl axetat.

D.

Alanin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Xenlulozơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...