Chất nào sau đây là nguyên liệu sản xuất tơ visco?

A.

Xenlulozơ.

B.

Caprolactam.

C.

Vinyl axetat.

D.

Alanin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Xenlulozơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...