Chất nào sau đây là đisaccarit?

A.

Glucozơ.

B.

Fructozơ.

C.

Mantozơ.

D.

Xenlulozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mantozơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...