Chất nào sau đây là amin bậc 2?

A.

H2N -CH2-CH2-NH2.

B.

.

C.

CH3-NH-C2H5.

D.

(CH3)3N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3-NH-C2H5.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...