Chất nào sau đây không thể oxi hoá Fe thành Fe3+?

A.

S.

B.

Br2.

C.

AgNO3.

D.

H2SO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

S.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...