chất nào sau đây không phải là este:

A.

HCOOC6H5

B.

HCOOCH3

C.

CH3COOH

D.

CH3COOCH3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3COOH là axit , không phải este

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...