Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân?

A.

Tinh bột.

B.

Xenlulozơ.

C.

Fructozơ.

D.

Mantozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Fructozơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...