Chất nào sau đây được sử dụng trong y học, bó bột khi xương bị gãy?

A.

CaSO4.2H2O. 

B.

MgSO4.7H2O. 

C.

CaSO4.

D.

CaSO4.H2O. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CaSO4.H2O. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...