Chất nào sau đây được sử dụng trong y học, bó bột khi xương bị gãy?

A.

CaSO4.2H2O. 

B.

MgSO4.7H2O. 

C.

CaSO4.

D.

CaSO4.H2O. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CaSO4.H2O. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...