Chất nào sau đây được sử dụng trong y học, bó bột khi xương bị gãy?

A.

CaSO4.2H2O. 

B.

MgSO4.7H2O. 

C.

CaSO4.

D.

CaSO4.H2O. 

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...