Chất nào sau đây được gọi là phèn chua, dùng để làm trong nước?

A.

K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

B.

Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C.

(NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

D.

Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...