Chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A.

NaCl.

B.

Ca(OH)2.

C.

Na2CO3.

D.

H2SO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Na2CO3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...