Chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A.

NaCl.

B.

Ca(OH)2.

C.

Na2CO3.

D.

H2SO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Na2CO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...