Chất nào sau đây có thể hoà tan vàng?

a) Dung dịch natri xianua.

b) Thủy ngân.

c) Nước cường toan.

d) Dung dịch HNO3.

A.

b, c.

B.

b, c, d.

C.

a, b, c.

D.

a, b, c, d.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...