Chất nào sau đây có thể chuyển thành dạng mạch vòng?

A.

CH2(OCH3)[CHOCH3]4CHO.

B.

CH2OH[CHOCH3]4CHO.

C.

CH2(OCH3)CHOH[CHOCH3]3CHO.

D.

CH2OH[CHOCH3]3CHOHCHO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH2(OCH3)CHOH[CHOCH3]3CHO.

Ở nguyên tử cacbon số 5 còn nhóm -OH, nguyên tử cacbon số 1 có nhóm cacbonyl nên dạng mạch hở có thể chuyển hóa thành dạng mạch vòng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...