Chất nào sau đây có liên kết hiđro giữa các phân tử ?

A. H2O, HF.
B. H2S , HCl.
C. SiH4, CH4.
D. PH3, NH3.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...