Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ?

A.

HCOOC2H3.

B.

CH3CH2COOH.

C.

CH3COOCH3.

D.

CH3COCH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

trong các chất chỉ có vinylfomiat là có thể tham gia phản ứng tráng bạc

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...