Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ?

A.

HCOOC2H3.

B.

CH3CH2COOH.

C.

CH3COOCH3.

D.

CH3COCH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

trong các chất chỉ có vinylfomiat là có thể tham gia phản ứng tráng bạc

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...