Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ?

A.

HCOOC2H3.

B.

CH3CH2COOH.

C.

CH3COOCH3.

D.

CH3COCH3.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...