Chất nào sau đây chỉ có tính oxi hoá, không có tính khử ?

A. F2.
B. Cl2.
C. Br2.
D. I2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...