Chất nào là oxit trung tính (oxit không tạo muối)?

A.

Cacbon đioxit.

B.

Cacbon monooxit.

C.

Silic đioxit.

D.

Chì đioxit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cacbon monooxit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...