Chất  nào không phải là polime :

A.

Lipit.            

B.

Xenlulozơ.    

C.

Amilozơ.   

D.

  Thủy tinh hữu cơ .      

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lipit.            

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...