Chất  nào không phải là polime :

A.

Lipit.            

B.

Xenlulozơ.    

C.

Amilozơ.   

D.

  Thủy tinh hữu cơ .      

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lipit.            

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...