Chất nào không làm xanh chất quỳ tím

A.

NaOH

B.

Na[Al(OH)4] hoặc NaAlO2

C.

Na2CO3

D.

Na2SO4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...