Chất nào không làm xanh chất quỳ tím

A.

NaOH

B.

Na[Al(OH)4] hoặc NaAlO2

C.

Na2CO3

D.

Na2SO4

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...