Chất nào không làm xanh chất quỳ tím

A.

NaOH

B.

Na[Al(OH)4] hoặc NaAlO2

C.

Na2CO3

D.

Na2SO4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...