Chất nào dưới đây không thể trực tiếp tổng hợp được cao su?

A.

Đivinyl.

B.

Isopren.

C.

Clopren.

D.

But-2-en.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

But-2-en.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...