Chất nào được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân?

A.

Lưu huỳnh.

B.

Axit sunfuric.

C.

Kim loại sắt.

D.

Kim loại nhôm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Kim loại nhôm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...