Chất nào được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân?

A.

Lưu huỳnh.

B.

Axit sunfuric.

C.

Kim loại sắt.

D.

Kim loại nhôm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Kim loại nhôm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...