Chất nào dễ tan trong nước nhất?

A.

CH3-[CH2]2-OH.

B.

CH3-[CH2]3-OH.

C.

CH3-[CH2]4-OH.

D.

CH3-[CH2]5-OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CH3-[CH2]2-OH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...