Chất nào có thể oxi hoá được ion Fe2+ thành ion Fe3+? Biết Eº(Fe3+/Fe2+) = +0,77 (V).

A.

Cu2+.

B.

Pb2+.

C.

Ag+.

D.

Au.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ag+.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...