Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?

A.

C4H9OH.

B.

C3H7COOH.

C.

CH3COOC2H5.

D.

C6H5OH.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...