Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?

A.

C4H9OH.

B.

C3H7COOH.

C.

CH3COOC2H5.

D.

C6H5OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3COOC2H5.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...