Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A.

CH3-O-CH3.

B.

C2H5OH.

C.

CH3-CHO.

D.

H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

H2O.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...